مشخصات کلی محصول
  بدنه MDF با روکش ملچ
  پایه ها از چوب راش
  رنگ سفید

  
تاریخ درج :  1392/09/12 پکیج :  عدد تعداد پکیج :  1
قیمت محصول :  396100 تومان هزینه پستی :  15000
تعداد نمایش :  3581