مشخصات فنی محصول
  عرض 46 سانتیمتر
  عمق 35 سانتیمتر
  ارتفاع 70 سانتیمتر

  
تاریخ درج :  1392/09/12 پکیج :  عدد تعداد پکیج :  1
قیمت محصول :  396100 تومان هزینه پستی :  15000
تعداد نمایش :  3574