مشخصات فنی سر پیچگوشتی ها
      کد پیچ گوشتی       
     BTZ  
05059552001
PH2 50mm 851/4 10
05134905001
PH3 50mm 851/1 10
05059755001
PH1 70mm 851/4 10
05059770001 PH2 70mm 851/4 10
05059790001 PH3 70mm 851/4 10
05059780001 PH2 110mm 851/4 10
05059800001 PH3 110mm 851/4 10
05059786001 PH2 152mm 851/4 10
05059802001 PH3 152mm 851/4 10
ساخت کشور
گارانتی (ابزارسرا)

 


 
تاریخ درج :  1392/03/04 پکیج :  عدد تعداد پکیج :  1
قیمت محصول :  16500 تومان هزینه پستی :  2000
تعداد نمایش :  7125