مشخصات کلی محصول
  جنس بدنه میز و صندلی: Light Panel 5cm با روکش ملچ
  جنس درب: MDF با روکش ملچ
  جنس قاب آینه: MDF 5cm با روکش ملچ
  ریل کشو: سام باکس سامت ترکیه
  رنگ گردویی تیره

 
تاریخ درج :  1391/03/03 پکیج :  عدد تعداد پکیج :  1
قیمت محصول :  1020000 تومان هزینه پستی :  10000
تعداد نمایش :  17692