مشخصات کلی محصول
  طرح آیکیا
  ساخته شده توسط گروه صنعتی تهران فرم
  روکش طبیعی چوب ملچ

 
تاریخ درج :  1392/03/26 پکیج :  دست تعداد پکیج :  0
قیمت محصول :  2735000 تومان هزینه پستی :  25000
تعداد نمایش :  6820