مشخصات کلی محصول
  طرح آیکیا
  ساخته شده توسط گروه صنعتی تهران فرم
   جنس پایه: چوب راش
  روکش طبیعی چوب ملچ


 
تاریخ درج :  1392/09/12 پکیج :  عدد تعداد پکیج :  1
قیمت محصول :  2520000 تومان هزینه پستی :  25000
تعداد نمایش :  4988