ترتیب نمایش
سینک کریستال 2 با فریم استیل لگن راست با جا مایع استیل البرز


       Steel Alborz Crystal 2
سینک کریستال 2 با فریم استیل لگن راست با جا مایع استیل البرز
 
وضعیت :
مقایسه
 

سینک کریستال 2 - با فریم استیل و جا مایع

 
 
قیمت : 899,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     ندارد
89
 
 
 

سینک کریستال 1 لگن راست با جا مایع استیل البرز


       Steel Alborz Crystal 2
سینک کریستال 1 لگن راست با جا مایع استیل البرز
 
وضعیت :
مقایسه
 

سینک کریستال 1 - با جا مایع

 
 
قیمت : 835,700 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     ندارد
83
 
 
 

سینک توکار 736 لگن راست استیل البرز


       Steel Alborz In Set Sink 736
سینک توکار 736 لگن راست استیل البرز
 
وضعیت :
مقایسه
 

سینک توکار 736 استیل البرز دارای ابعاد بیرونی: 1160x520x207 میلیمتر ، ابعاد لگن: 420x360x180 میلیمتر ، ظرفیت: 49.4 لیتر ، جنس: استیل ضد زنگ و ضخامت: 0.8 میلیمتر

 
 
قیمت : 391,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     ندارد
39
 
 
 

سینک توکار 735 لگن راست استیل البرز


       Steel Alborz In Set Sink 735
سینک توکار 735 لگن راست استیل البرز
 
وضعیت :
مقایسه
 

سینک توکار 735 استیل البرز دارای ابعاد بیرونی: 1160x520x215 میلیمتر ، ابعاد لگن: 420x360x185 میلیمتر ، جنس: استیل ضد زنگ و ضخامت: 0.8 میلیمتر

 
 
قیمت : 391,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     ندارد
39
 
 
 

سینک توکار 734 لگن راست استیل البرز


       Steel Alborz In Set Sink 734
سینک توکار 734 لگن راست استیل البرز
 
وضعیت :
مقایسه
 

سینک توکار 734 استیل البرز دارای ابعاد بیرونی: 1160x520x215 میلیمتر ، ابعاد لگن: 420x360x185 میلیمتر ، جنس: استیل ضد زنگ و ضخامت: 0.8 میلیمتر

 
 
قیمت : 391,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     ندارد
39
 
 
 

ترتیب نمایشدرباره