انبر قفلیترتیب نمایش
انبر قفلی سیم چین اچ سی 1010 ایران پتک


       Iran Potk Locking Plier HC1010
انبر قفلی سیم چین اچ سی 1010 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

انبر قفلی سیم چین ایران پتک 250 میلیمتری است که کلیه مشخصات این انبر قفلی مشابه انبر قفلی معمولی (مدل آمریکایی) بوده و تنها تمایز آن ، امکان برش سیم های فولادی با قطر حداکثر 6 میلی متر توسط انتهای فک آن است و ...

 
 
قیمت : 34,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9003
3
 
 
 

انبر قفلی مهره گیر اچ کا 1010 ایران پتک


       Iran Potk Locking Plier HK1010
انبر قفلی مهره گیر اچ کا 1010 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

انبر قفلی مهره گیر جهت باز کردن و بستن پیچ و مهره های سر شش گوش به کار می رود به این ترتیب که سطوح فک های انبر قفلی بر روی سه وجه از کلگی پیچ ها یا مهره ها قفل می شود و قادر است بدون اینکه فک ها هیچ گونهه لغزشی یا چرخشی داشته باشند ، پیچ یا مهره را باز کند یا ببندد و ...

 
 
قیمت : 44,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9002
4
 
 
 

انبر قفلی C شکل "11 اچ دی 1110 ایران پتک


       Iran Potk Locking Clamp HD1110
انبر قفلی C شکل "11 اچ دی 1110 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

انبر قفلی C شکل ایران پتک ساخت ایران است که این مدل انبر قفلی به واسطه شکل هندسی فکهایش ، می تواند بر روی نقاط فاصله دار از لبه قطعات قرار گرفته و قفل شود و ...

 
 
قیمت : 52,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9004
5
 
 
 

انبر قفلی تسمه دار اچ ام 1010 ایران پتک


       Iran Potk Locking bar Clamp HM1010
انبر قفلی تسمه دار اچ ام 1010 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

انبر قفلی تسمه دار از قابلیت تنظیم دهانه کارگیر برای گرفتن قطعات با ضخامت بابلا برخوردار است ، انبر قفلی تسمه دار ایران پتک دارای دهانه کارگیر حداکثر 25 سانتی متر است و ...

 
 
قیمت : 92,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9005
9
 
 
 

انبر قفلی C شکل 11 ابنچی هماهنگ شونده اچ ایی 1110 ایران پتک


       Iran Potk Locking Clamp HE1110
انبر قفلی C شکل 11 ابنچی هماهنگ شونده اچ ایی 1110 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده ساخت شرکت ایران پتک است که این انبر قفلی همانند انبر قفلی C شکل بوده و تنها نقطه تمایز آن ، داشتن صفحات متحرک در نوک فک ها است تا بتواند خود را با سطوح قطعات ، منطبق نبوده و بدون هیچگونه اثرگذاری بر روی آنها قفل شود . انبر قفلی ایران پتک در دو سایز 275 ، 450 میلی متر ارائه می شود و ...

 
 
قیمت : 55,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     9006
5
 
 
 

ترتیب نمایشدرباره