ترتیب نمایش
خار جمع کن 180mm مستقیم 4411J2 کنیپکس


       Knipex 4411J2
خار جمع کن 180mm مستقیم 4411J2 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

برای اتصالات ظریف و کوچک ، میزان قطر خار 8 -- 140 میلی متر است. سبک جامد، جلا داده شده عدم لغزش، راهنمایی جامد بدنه انبر دست : فولاد کروم وانادیم، روغن سخت

 
 
قیمت : 45,800 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7622
9
 
 
 

خار جمع کن170mmسرکج 4421J21 کنیپکس


       Knipex 4421J21
خار جمع کن170mmسرکج 4421J21 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

برای اتصالات ظریف و کوچک ، میزان قطر خار 8 -- 140 میلی متر است. سبک جامد، جلا داده شده عدم لغزش، راهنمایی جامد بدنه انبر دست : فولاد کروم وانادیم، روغن سخت

 
 
قیمت : 58,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7826
11
 
 
 

خار باز کن 180mmمستقیم 4611A2 کنیپکس


       Knipex 4611A2
خار باز کن 180mmمستقیم 4611A2 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

برای اتصالات ظریف و کوچک ، میزان قطر خار 3 -- 140 میلی متر است. سبک جامد، جلا داده شده عدم لغزش، راهنمایی جامد بدنه انبر دست : فولاد کروم وانادیم، روغن سخت

 
 
قیمت : 52,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7623
10
 
 
 

خار باز کن 170mmسرکج 4621A21 کنیپکس


       Knipex 4621A21
خار باز کن 170mmسرکج 4621A21 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

برای اتصالات ظریف و کوچک ، میزان قطر خار 3 -- 140 میلی متر است. سبک جامد، جلا داده شده عدم لغزش، راهنمایی جامد بدنه انبر دست : فولاد کروم وانادیم، روغن سخت

 
 
قیمت : 65,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7827
13
 
 
 

خار باز کن 225mm مستقیم E65-440225 ستافرم


       CetaForm E65440225
خار باز کن 225mm مستقیم E65-440225 ستافرم
 
وضعیت :
مقایسه
 

خار باز کن مستقیم - جنس ترکیبی از کروم و استیل - پولیش خورده - دسته از جنس PVC - موجود در دو سایز 180 و 225 میلیمتری

 
 
قیمت : 39,500 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     8048
7
 
 
 

ترتیب نمایشدرباره