دمباریکترتیب نمایش
دمباريک  نوك تيز 160mm با دسته ساده 25.01.160 کنیپکس


       Knipex Cutting Plier 2501160
دمباريک نوك تيز 160mm با دسته ساده 25.01.160 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

مناسب برای ظریف کاری و برش کاری دارای فک باریک و نیم گرد ، دارای تیغه برای برش سیم های نرم، متوسط​​ و سخت می باشد .

 
 
قیمت : 92,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7620
18
 
 
 

دمباریک نوک تیز سرکج 160 میلی 25.21.160 کنیپکس


       Knipex Chain Nose Side Cutting Plier 2521160
دمباریک نوک تیز سرکج 160 میلی 25.21.160 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

دمباریک نوک تیز سرکج کنیپکس مناسب برای انجام کارهای ظریف بوده و قابلیت برش انواع سیم های نرم ، نیمه سخت و سخت را دارد. طول این دمباریک 160 میلی متر و وزن خالص آن 112 گرم است.

 
 
قیمت : 105,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7331
21
 
 
 

دمباریک نوک تیز سرکج 160 میلی 25.25.160 کنیپکس


       Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers 2525160
دمباریک نوک تیز سرکج 160 میلی 25.25.160 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

دمباریک نوک تیز سرکج کنیپکس مناسب برای انجام کارهای ظریف بوده و قابلیت برش انواع سیم های نرم ، نیمه سخت و سخت را دارد. طول این دمباریک 160 میلی متر و وزن خالص آن 143 گرم است.

 
 
قیمت : 139,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7330
27
 
 
 

دمباریک فشار قوی نوک تیز سرکج 160 میلی 25.26.160 کنیپکس


       Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers 2526160
دمباریک فشار قوی نوک تیز سرکج 160 میلی 25.26.160 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

دمباریک نوک تیز سرکج کنیپکس مناسب برای انجام کارهای ظریف بوده و قابلیت برش انواع سیم های نرم ، نیمه سخت و سخت را دارد. طول این دمباریک 160 میلی متر و وزن خالص آن 144 گرم است.

 
 
قیمت : 155,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7329
31
 
 
 

دمباریک نوک تیز سرکج 200 میلی 26.22.200 کنیپکس


       Knipex Cutting Plier 2622200
دمباریک نوک تیز سرکج 200 میلی 26.22.200 کنیپکس
 
وضعیت :
مقایسه
 

دمباریک نوک تیز سرکج کنیپکس مناسب برای انجام کارهای ظریف بوده و قابلیت برش انواع سیم های نرم ، نیمه سخت و سخت را دارد. طول این دمباریک 200 میلی متر و وزن خالص آن 197 گرم است.

 
 
قیمت : 143,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     7328
14
 
 
 

ترتیب نمایشدرباره