میز  • Tehran Form Dresser with Chair D2

  1,020,000 تومان
  • Tehran Form LCD Table

  580,700 تومان
  • Tehran Form TV Table L4

  820,600 تومان
  • Tehran Form Footstool T1

  544,200 تومان
  • Tehran Form Footstool T3

  119,000 تومان
  • Tehran Form Footstool T3

  155,000 تومان
  • Tehran Form Footstool T5

  617,100 تومان
  • Tehran Form Footstool T8

  620,000 توماندرباره میز

 گروه صنعتی تهران فرم تولیدات چوبی خود را در زمینه ی انواع میز در این بخش از وب سایت TFShops.com به نمایش گذاشته است.

این گروه از محصولات که شامل ست میز غذاخوری، میز تلوزیون، میز آرایش و میزهای جلومبلی و عسلی می باشد. میزهای ناهارخوری تهران فرم در سایزهای مختلف برای ست های چهار نفره، شش نفره و هشت نفره تولید شده است. 

تمامی میزهای تولیدی توسط گروه صنعتی تهران فرم ترکیبی از چوب راش و روکش طبیعی چوب ملچ می باشد. گروه طراحی تهران فرمبا بهره گیری از طرح های روز و مدرن اروپا انواع میز را به بازار گسترده ی تهران و شهرستان عرضه کرده است.