PARKSON EP104D51 کدفروش:     8217
رو گوشی EP104D51 پارکسون
قیمت 3 Tfcup
15,000 تومان

روگوشی مدل EP104D51، دارای استاندارد ANSI آمریکا و CE اروپا، دارای بالشتک های نرم و مقاوم، قابلیت تنظیم، قابلیت تفکیک صدا تا 19db

اطلاعات بیشتر
رو گوشی EP104D51 پارکسون

 
       Parkson Foldable compact earmuff EP107D51 کدفروش:     8283
رو گوشی ایمنی تاشو EP107D51 پارکسون
قیمت 2 Tfcup
24,000 تومان

گوشی ایمنی EP107D51 پارکسون دارای کیفیت ساخت و قابلیت حفاظتی فوق العاده بالایی است. این گوشی مجهز به نوار فومی در قسمت بالایی به منظور راحتی بیشتر بوده و دارنده استانداردهای ANSI آمریکا و CE اروپا می باشد.

اطلاعات بیشتر
رو گوشی ایمنی تاشو EP107D51 پارکسون

 
       Parkson Foldable compact earmuff EP10751 کدفروش:     8285
رو گوشی ایمنی تاشو EP10751 پارکسون
قیمت 2 Tfcup
21,000 تومان

گوشی ایمنی EP10751 پارکسون دارای کیفیت ساخت و قابلیت حفاظتی فوق العاده بالایی است. این گوشی مجهز به نوار فومی در قسمت بالایی به منظور راحتی بیشتر بوده و دارنده استانداردهای ANSI آمریکا و CE اروپا می باشد.

اطلاعات بیشتر
رو گوشی ایمنی تاشو EP10751 پارکسون

 
       PARKSON EP16751 کدفروش:     8277
رو گوشی EP16751 قابل نصب روی کلاه پارکسون
قیمت 4 Tfcup
24,000 تومان

روگوشی مدل EP167-51، مناسب برای نصب بر روی کلاه دارای استاندارد ANSI آمریکا و CE اروپا، دارای بالشتک های نرم و مقاوم، قابلیت تنظیم، قابلیت تفکیک صدا تا 23dB و قابلیت اتصال به کلاه ایمنی

اطلاعات بیشتر
رو گوشی EP16751 قابل نصب روی کلاه پارکسون

 
       PARKSON EP509 کدفروش:     8218
محافظ گوش تو گوشی EP509 بدون بند پارکسون
قیمت 0 Tfcup
1,000 تومان

روگوشی مدل EP509 ، دارای استاندارد ANSI آمریکا و CE اروپا ، بدون بند ، اسفنجی ، قابلیت تفکیک صدا تا 37dB

اطلاعات بیشتر
محافظ گوش تو گوشی EP509 بدون بند پارکسون