ترتیب نمایش
سوهان چوب ساب گرد 250 میلیمتری PA35252 ایران پتک


       Iran Potk Rasp Round PA35252
سوهان چوب ساب گرد 250 میلیمتری PA35252 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان چوب ساب گرد ایران پتک: مناسب برای استفاده در صنایع چوب و درودگری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356

 
 
 
 
کدفروش:     9089
4
 
 
قیمت : 23,100 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

سوهان چوب ساب نیمگرد 250 میلیمتری PA40252 ایران پتک


       Iran Potk Rasp Half Round PA40252
سوهان چوب ساب نیمگرد 250 میلیمتری PA40252 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان چوب ساب نیمگرد ایران پتک: مناسب برای استفاده در صنایع چوب و درودگری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355

 
 
 
 
کدفروش:     9090
8
 
 
قیمت : 40,700 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

سوهان مهندسی سه گوش 250 میلیمتری زبر PB30251 ایران پتک


       Iran Potk Engineer’s Files Three square PB30251
سوهان مهندسی سه گوش 250 میلیمتری زبر PB30251 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان مهندسی سه گوش ایران پتک: دارای سطح آجدار ضربدری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355

 
 
 
 
کدفروش:     9035
5
 
 
قیمت : 25,300 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

سوهان مهندسی نیمگرد 250 میلیمتری زبر PB40251 ایران پتک


       Iran Potk Engineer’s Files Half Round PB40251
سوهان مهندسی نیمگرد 250 میلیمتری زبر PB40251 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان مهندسی نیمگرد ایران پتک: دارای سطح آجدار ضربدری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355

 
 
 
 
کدفروش:     9037
5
 
 
قیمت : 28,600 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

سوهان مهندسی گرد 250 میلیمتری زبر PB35251 ایران پتک


       Iran Potk Engineer’s Files Round PB35251
سوهان مهندسی گرد 250 میلیمتری زبر PB35251 ایران پتک
 
وضعیت :
مقایسه
 

مشخصات سوهان مهندسی گرد ایران پتک: دارای سطح آجدار ضربدری ، تولید شده از فولاد بسیار مرغوب ، انجام عملیات سخت کاری ، مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10355

 
 
 
 
کدفروش:     9039
3
 
 
قیمت : 19,800 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

ترتیب نمایش


درباره سوهان و سنباده