چاقو گلکاری 3600 برگر


       BERGER 3600
چاقو گلکاری 3600 برگر
 
وضعیت :
مقایسه
 

چاقو گلکاری - تیغه تاشو - ساخته شده از فولاد زد زنگ

 
 
 
 
کدفروش:     7849
16
 
 
 
قیمت : 84,000 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چاقو جوانه 3750 برگر


       Berger Budding knife 3750
چاقو جوانه 3750 برگر
 
وضعیت :
مقایسه
 

چاقو جوانه 3750 برگر به طول 160 میلیمتر و وزن 75 گرم مجهز به تیغه تاشو با پوشش برنجی می باشد.

 
 
 
 
کدفروش:     7850
30
 
 
 
قیمت : 150,000 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چاقو گلکاری منقاری 3930 برگر


       CetaForm 3930
چاقو گلکاری منقاری 3930 برگر
 
وضعیت :
مقایسه
 

چاقوی منقاری - تیغه ساخته شده از فولاد ضد زنگ

 
 
 
 
کدفروش:     7851
17
 
 
 
قیمت : 87,000 تومان
Days
اطلاعات بیشتردرباره چاقو باغبانی