طرح کلاسیکترتیب نمایش
چراغ ساووی دیواری دوتایی 82752 اگلو


       Eglo savoy 82752
چراغ ساووی دیواری دوتایی 82752 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

چراغ ساووی - savoy دارای ابعاد : 410mm × 160mm ، به رنگ برنز ، حداکثر مصرف : 80w

 
 
 
 
کدفروش:     82752
47
 
 
 
قیمت : 238,700 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چراغ ساووی دیواری تکی 82751 اگلو


       Eglo savoy 82751
چراغ ساووی دیواری تکی 82751 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

لامپ ساووی - savoy دارای ابعاد : 160mm × 180mm ، به رنگ برنز ، حداکثر مصرف : 40w

 
 
 
 
کدفروش:     82751
29
 
 
 
قیمت : 148,500 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چراغ ساووی آویز بزرگ 82749 اگلو


       Eglo savoy 82749
چراغ ساووی آویز بزرگ 82749 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

لامپ ساووی - savoy دارای ابعاد : 740mm ، به رنگ برنز ، حداکثر مصرف : 200w

 
 
 
 
کدفروش:     82749
191
 
 
 
قیمت : 955,900 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چراغ ساووی آویز متوسط 82748 اگلو


       Eglo savoy 82748
چراغ ساووی آویز متوسط 82748 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

لامپ ساووی - savoy دارای ابعاد : 740mm ، به رنگ برنز ، حداکثر مصرف : 120w

 
 
 
 
کدفروش:     82748
150
 
 
 
قیمت : 750,200 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چراغ ساووی آویز کوچک 82747 اگلو


       Eglo savoy 82747
چراغ ساووی آویز کوچک 82747 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

لامپ ساووی - savoy دارای ابعاد : 310mm ، به رنگ برنز ، حداکثر مصرف : 120w

 
 
 
 
کدفروش:     82747
101
 
 
 
قیمت : 509,300 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

ترتیب نمایش


درباره طرح کلاسیک