طرح مدرنترتیب نمایش
چراغ مونگو سه تایی 91012 اگلو


       Eglo mongu 91012
چراغ مونگو سه تایی 91012 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

چراغ مونگو - mongu دارای ابعاد : 1100mm × 700mm ، به رنگ قهوه ای ، حداکثر مصرف : 180w

 
 
 
 
کدفروش:     91012
77
 
 
 
قیمت : 387,200 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چراغ ووک آویز کوتاه 90944 اگلو


       Eglo wok 90944
چراغ ووک آویز کوتاه 90944 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

چراغ ووک - wok دارای ابعاد : 1100mm × 150mm × 200mm ، به رنگ قهوه ای ، حداکثر مصرف : 60w

 
 
 
 
کدفروش:     90944
29
 
 
 
قیمت : 148,500 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چراغ ووک آویز کشیده 90945 اگلو


       Eglo wok 90945
چراغ ووک آویز کشیده 90945 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

چراغ ووک - wok دارای ابعاد : 1100mm × 150mm × 760mm ، به رنگ قهوه ای ، حداکثر مصرف : 180w

 
 
 
 
کدفروش:     90945
68
 
 
 
قیمت : 341,000 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چراغ ووک کوتاه 90946 اگلو


       Eglo wok 90946
چراغ ووک کوتاه 90946 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

چراغ ووک - wok دارای ابعاد : 320mm × 150m × 200mm ، به رنگ قهوه ای ، حداکثر مصرف : 60w

 
 
 
 
کدفروش:     90946
29
 
 
 
قیمت : 148,500 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

چراغ ووک بلند 90947 اگلو


       Eglo wok 90947
چراغ ووک بلند 90947 اگلو
 
وضعیت :
مقایسه
 

چراغ ووک - wok دارای ابعاد : 1145mm × 150mm × 240mm ، به رنگ قهوه ای ، حداکثر مصرف : 120w

 
 
 
 
کدفروش:     90947
77
 
 
 
قیمت : 389,400 تومان
Days
اطلاعات بیشتر

ترتیب نمایش


درباره طرح مدرن