کاربران گرامی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به اطلاع می رساند ساعت کاری فروشگاه تهران از ساعت 9:00 تا 19:00 می باشد.
  • Behrizan 4000 Series

  110,000 تومان
  • Behrizan E4100A Series

  48,000 تومان
  • Behrizan 3700 Series

  110,000 تومان
  • Behrizan 1400 Series

  110,000 تومان
  • Behrizan 4300 Series

  110,000 تومان
  • Behrizan 2500 Series

  110,000 تومان
  • Behrizan 2300 Series

  95,000 تومان
  • Behrizan 3800 Series

  130,000 تومان


درباره دستگیره های ساختمانی

شاخص های اصلی انتخاب دستگیره

مبانی طراحی و زیبایی شناسی بهریزان: ساختار فنی و کاربردی دسنگیره های بهریزان، بر مبنای اصول مهندسی و زیبایی شناسی استوار است. نرمی خطوط و انحنای مناسب، راحتی قرار گرفتن دستگیره در دست، حذف نقاط تیز و ساختار کلی مدرن، از مبانی اصلی این شیوه طراحی است.


کیفیت محصولات

بکارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید، همچنین انجام آزمایشات مستمر تخصصی یراق آلات در آزمایشگاه بهریزان ضامن منافع بلند مدت خریداران می باشد. جهت تحقق این امر الزامات چندین استاندارد بین المللی و ملی از جمله ISO 9001-2008 و ISO IEC 17025 و... در شرکت و آزمایشگاه بهریزان استقرار یافته است.


نوع مواد اولیه: برنج، زاماک و آلمینیوم

محاسبات فنی در طراحی، تولید و نیاز بازار، مبنای انتخاب مواد اولیه در تولیدات بهریزان است. استحکام و دوام کلیه دستگیره های بهریزان از هر سه نوع آلیاژ فوق تحت پوشش گارانتی 5 - 20 ساله شرکت می باشد و دستگیره های با پوشش تیتانیوم، کروم و کروم مشکی از 20 سال گارانتی بهریزان برخوردار هستند. لطفا در هنگام خرید به آرم بهریزان روی دستگیره و پشت پلاک  توجه فرمایید.
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی کروم طلایی +3562RB بهریزان


       Behrizan 3500R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی کروم طلایی +3562RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دو تکه سری 3500R بهریزان در رنگ های کروم،تیتانیوم (طلایی) - نیکل خش دار،کروم - کروم خش دار،کروم - تیتانیوم (طلایی)،کروم

 
 
قیمت : 140,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     3562R
14
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی کروم طلایی +3562B بهریزان


       Behrizan 3500 Series
پلاک دستگیره سوئیچی کروم طلایی +3562B بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 3500 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های کروم طلایی - کروم،نیکل خش دار - کروم،کروم خش دار - طلایی کروم

 
 
قیمت : 120,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     3562
12
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی طلایی 4852 بهریزان


       Behrizan 4800 Series
پلاک دستگیره سوئیچی طلایی 4852 بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 4800 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم(طلایی)- نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 110,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4852
11
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +5152B بهریزان


       Behrizan 5100 Series
پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +5152B بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 5100 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم(طلایی) - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 110,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     5152
11
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی کروم +5572RB بهریزان


       Behrizan 5500R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی کروم +5572RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دو تکه سری 5500 بهریزان در رنگ های طلایی ، کروم - نیکل خش دار ، کروم

 
 
قیمت : 200,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     5572R
20
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی 4852R بهریزان


       Behrizan 4800R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی 4852R بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دو تکه سری 4800R بهریزان در رنگ های تیتانیوم(طلایی)- نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : نامشخص
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4800R
0
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی کروم +4572RB بهریزان


       Behrizan 4500R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی کروم +4572RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دوتکه سری 4500R بهریزان در رنگ های تیتانیوم (طلایی)،کروم - نیکل خش دار ، کروم - کروم طلایی - زیتونی

 
 
قیمت : 150,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4572R
15
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی طلایی کروم +4572B بهریزان


       Behrizan 4500 Series
پلاک دستگیره سوئیچی طلایی کروم +4572B بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 4500 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم(طلایی)،کروم - نیکل خش دار،کروم - کروم طلایی - زیتونی

 
 
قیمت : 130,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4572
13
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +4352RB بهریزان


       Behrizan 4300R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +4352RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دوتکه سری 4300 بهریزان در رنگ های تیتانیوم(طلایی)- نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 140,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4352R
14
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +4352B بهریزان


       Behrizan 4300 Series
پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +4352B بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 4300 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم(طلایی)- نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 110,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4300
11
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +4252RB بهریزان


       Behrizan 4200R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +4252RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دوتکه سری 4200 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم(طلایی)- نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 140,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4252R
14
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +4252B بهریزان


       Behrizan 4200 Series
پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +4252B بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 4200 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم(طلایی)- نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 110,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4252
11
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی زیتونی E4102A بهریزان


       Behrizan E4100A Series
پلاک دستگیره سوئیچی زیتونی E4102A بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری E4100A بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ زیتونی

 
 
قیمت : 48,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     E4100
4
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +4052RB بهریزان


       Behrizan 4000R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +4052RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دوتکه سری 4000R بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم(طلایی)- نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 140,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4052R
14
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +4052B بهریزان


       Behrizan 4000 Series
پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +4052B بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 4000 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های طلایی - نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 110,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     4052
11
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی تیتانیوم (طلایی) ، کروم +3972RB بهریزان


       Behrizan 3900R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی تیتانیوم (طلایی) ، کروم +3972RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دو تکه سری 3900R بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم(طلایی) ، کروم - نیکل خش دار ، کروم - کروم ، طلایی - زیتونی

 
 
قیمت : 140,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     3972R
14
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی طلایی کروم +3972B بهریزان


       Behrizan 3900 Series
پلاک دستگیره سوئیچی طلایی کروم +3972B بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 3900 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های طلایی ، کروم - نیکل خش دار ، کروم - کروم ، طلایی - زیتونی

 
 
قیمت : 110,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     3972
11
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +3852RB بهریزان


       Behrizan 3800R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +3852RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دو تکه سری 3800R بهریزان در رنگ های تیتانیوم(طلایی)- نیکل خش دار ، کروم - تیتانیوم (طلایی)، کروم

 
 
قیمت : 140,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     3852R
14
 
 
 

پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +3852B بهریزان


       Behrizan 3800 Series
پلاک دستگیره سوئیچی طلایی +3852B بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره سری 3800 بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های طلایی - نیکل خش دار ، کروم - کروم طلایی

 
 
قیمت : 130,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     3852
13
 
 
 

پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +3752RB بهریزان


       Behrizan 3700R Series
پلاک دستگیره دو تکه سوئیچی طلایی +3752RB بهریزان
 
وضعیت :
 

پلاک دستگیره دو تکه سری 3700R بهریزان در مدل های کلیدی ، سوئیچی ، سرویسی و ورودی دارای رنگ های تیتانیوم (طلایی) - نیکل خش دار - کروم - زیتونی

 
 
قیمت : 120,000 تومان
Days
 
اطلاعات بیشتر
 
 
کدفروش:     3752R
12